BERTAUBATLAH !


13.Kajian Syawal
😎SEGERA BERTAUBAT🎤🎤🎤

Setiap orang pernah berbuat salah terkadang disengaja atau tidak dan itu tetap tidak baik. Hanya hamba-hamba terpilih yang terjaga dari dosa seperti para nabi dan rasul,mereka makshum. Selain mereka pasti pernah berbuat dosa dan yang terpenting adalah ada pengakuan dan bersegera bertaubat. Jika demikian maka ia akan mendapat ampunan dan cinta dariNya.
Bagaimana jika kita pernah berbuat dosa... ?
1.Perintah bertaubat agar menjadi orang beruntung.
ﻭَﺗُﻮﺑُﻮﺍ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺟَﻤِﻴﻌًﺎ ﺃَﻳُّﻪَ ﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨُﻮﻥَ ﻟَﻌَﻠَّﻜُﻢْ ﺗُﻔْﻠِﺤُﻮﻥَ
Dan bertaubatlah kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. [An Nuur : 31].
2.Perintah bertaubat nashuuha,benar-benar bertaubat,tidak akan mengulang dan bertambah patuh kepada Allah swt dan RadulNya.
ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﺗُﻮﺑُﻮﺍ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺗَﻮْﺑَﺔً ﻧَّﺼُﻮﺣًﺎ
Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah
kepada Allah dengan taubat yang semurni-
murninya.
[At Tahriim : 8].
3.Perintah bertaubat dan banyak beristighfar.
ﻳَﺎﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺀَﺍﻣَﻨُﻮﺍ ﺗُﻮﺑُﻮﺍ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟﻠﻪِ ﻓَﺈِﻧِّﻲْ ﺃَﺗُﻮْﺏُ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟﻠﻪِ
ﻓِﻲْ ﺍﻟْﻴَﻮْﻡِ ﻣِﺎﺋَﺔَ ﻣَﺮَّﺓٍ. ﺭَﻭَﺍﻩُ ﻣُﺴْـﻠِﻢٌ
Wahai, kaum mukminin. Bertaubatlah kepada
Allah, karena saya juga bertaubat kepada Allah
sehari seratus kali.
[HR Muslim]
4.Pujian bagi yang bertaubat dan mendapat prediket orang baik disisiNya.
ﻛُﻞُّ ﺑَﻨِﻲْ ﺁﺩَﻡَ ﺧَﻄَﺎﺀٌ ﻭَ ﺧَﻴْﺮُ ﺍﻟْﺨَﻄَّﺎﺋِﻴْﻦَ ﺍﻟﺘَّﻮَّﺑُﻮْﻥَ. ﺭَﻭَﺍﻩُ
ﺍﻟﺘِّﺮْﻣـِﺬِﻱُّ
Setiap anak adam (manusia) berbuat kesalahan,
dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah
yang bertaubat.
[HR ATTirmidzi]
5.Batas taubat yang diterima.
ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠﻪَ ﻳَﻘْﺒَﻞُ ﺗَﻮْﺑَﺔَ ﺍﻟْﻌَﺒْﺪِ ﻣَﺎ ﻟَﻢْ ﻳُﻐَﺮْﻏِﺮْ. ﺭَﻭَﺍﻩُ ﺍﻟﺘِﺮْﻣِﺬِﻱ
Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang
hamba sebelum nafasnya berada di kerongkongan
[HR ATTirmidzi]
😎BERTAUBAT ALA SUFI😊😘😍
Taubat adalah tahap pertama dalam menempuh tahap-
tahap berikutnya.
1.Al-Hujwiri mengatakan tiada ibadah yang benar
apabila tidak disertai pertaubatan . Taubat adalah tahap pertama di dalam jalur ini. Ia berpendapat
bahawa terdapat tiga hal yang termasuk dalam
taubat:
Pertama : taubat karena ketidaktaatannya,
kedua : memutuskan untuk tidak melakukan dosa lagi,
ketiga : segera meninggalkan perbuatan dosa itu.
2.Bila dilihat kepada Rabi'ah, saat itu hatinya merasa gelisah untuk menemukan jati dirinya, kerana dia
berada di antara rasa optimistik dan ragu atas taubat yang akan diterima Allah s.w.t. Oleh kerana itu, di dalam taubatnya, Rabi'ah selalu mengiringi kata-kata sebagai berikut :
Aku mohon ampun kepada Allah oleh perkataanku
yang kurang benar, aku mohon ampun, ya Allah.
Setelah Rabi'ah melakukan taubat , dia sentiasa bersikap berhati-hati di dalam tutur kata, jangan
sampai setiap perkataan yang diucapkannya itu tidak benar . Sikap beri-hati Rabi'ah ini boleh dilihat daripada kata-katanya yang berbunyi:
Permohonan ampun yang kami lakukan memerlukan
permohonan ampun yang lain oleh karena adanya tidak mungkin tidak benar. Rabi'ah sentiasa menyerahkan segala urusannya kepada Allah s.w.t dan
keadaan itu sudah menjadi kebiasaannya. Bagi Rabi'ah
taubat ialah kurnia Allah s.w.t dan anugerah
rabbaniyyah yang dikhususkan untuk hamba-hamba-
Nya yang Dia kehendaki.
3.Sementara Dzun-Nun al-Misri (w. 860 M.)
mengatakan,"taubatnya orang awam itu dari dosa, taubatnya orang istimewa (khawash) dari kelalaian".
Sedang taubatnya para Nabi dari tidak mendekatkan
diri kepada Tuhannya.
😎BELAJAR BERTAUBAT😔😔😔
1.Menyesali dosa yang pernah diperbuat dan mengiringi dengan amal shalih dengan istiqamah dan banyak beristighfar.
2.Memintak maaf dan ridha orang yang pernah dizhalimi dengan bersungguh sungguh.
3.Dosa orang awam karena berbuat dosa dan dosa sedangkan kekasih Allah swt karena tidak berdzikir kepadaNya.
*BERUNTUNGLAH ORANG BERTAUBAT DARI DOSANYA KARENA IA DIAMPUNI DAN DICINTAI OLEHNYA*
Wallah a`lam bishawab
SEMOGA BERGUNA. AAMIIN
WASSALAM
ANAK BANGSA
😎😍🇮🇩

Subscribe to receive free email updates: